Brandmeld-, ontruimingsinstall.

Garantie op brandveiligheid

Als eigenaar en werkgever hebt u een verplichting als het gaat om de veiligheid van personen die zich ophouden en verblijven in gebouwen. Een brandmeld- en ontruimingsinstallatie bied dan de oplossing. Gezien de grote rampen van de afgelopen jaren vindt de overheid het belangrijk dat u zich bewust bent van uw verantwoordelijkheid voor de veiligheid van personen in de diverse gebouwen. Ook voor eigenaren erg belangrijk want uit cijfers blijkt dat de helft van de bedrijven die door een grote brand getroffen worden, binnen drie jaar failliet gaat.

Bij die rampen was de brandveiligheid in het geding en brandmelding heeft dan ook een andere invulling gekregen. De regelgeving voor onderhoud van installaties is sterk aangepast, en de verantwoordelijkheid is anders geformuleerd. Alleen erkende bedrijven mogen brandmeld- en ontruimingsinstallaties aanbrengen en onderhouden.

Faktech verzorgt bij vele bedrijven het preventief periodiek onderhoud en garandeert zodoende een betrouwbare werking van uw brandmeld- en ontruimingsinstallatie. Hiermee is uw veiligheid geoptimaliseerd.

Jaarlijkse onderhoud conform NEN2654-1 door een brandonderhoudsbedrijf blijft noodzakelijk voor een betrouwbare werking.