Brandmelders, Rookmelders

Definitief: verplichting van rookmelders in bestaande bouw vanaf juli 2022

In het staatsblad is een aanpassing van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving gepubliceerd in verband met het regelen van de veiligheidscoördinator directe omgeving en enkele andere wijzigingen. Hieronder valt o.a. de verplichting van rookmelders in bestaande bouw (< 2003) vanaf juli 2022. Aan artikel 6.21 van het bouwbesluit wordt een lid toegevoegd, luidende:

Een bestaande woonfunctie heeft op iedere bouwlaag met een verblijfsruimte of met een besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert tussen de uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van de woonfunctie een rookmelder die voldoet aan EN 14604. Deze eis is niet van toepassing tot 1 juli 2022.

Dit is een mooie stap in de verbetering van brandveiligheid in Nederland. Rookmelders redden levens en deze wijziging helpt bij het terugdringen van veel slachtoffers en leed. Daarnaast heeft deze wijziging ook een flinke impact op het beleid, de bedrijfsvoering en het budget van bijvoorbeeld de woningcorporaties in Nederland. Welke verplichtingen volgen hier uit? Welke kansen kan het brengen?

Wat houdt de verplichting in het kort in?

- Aanwezigheid rookmelder op iedere bouwlaag voor bestaande bouw.
- Rookmelders dienen iedere 10 jaar vervangen te worden.
- De verantwoordelijkheid voor de specifieke zorgplicht voor de bouwwerkinstallatie wordt expliciet toegewezen aan de eigenaar van het bouwwerk.
Het onderhouden van en rookmelder valt onder de zorgplicht van artikel 2.6 .

Bestaande versus nieuwbouw

Door deze wijziging wordt er echter een onderscheid gemaakt tussen de invulling bij bestaande bouw en nieuwbouw. Zo mogen in bestaande bouw de melders ook alleen gevoed zijn door een batterij en is koppeling niet een verplichting. Vanuit onze ervaring leveren beide uitgangspunten in potentie het risico van schijnveiligheid op. Zo zal bij een huis van 3 verdiepingen de rookmelder die op zolder afgaat niet goed te horen zijn in de woonkamer beneden, en vice versa. Ook als er gekozen wordt voor een melder met vervangbare alkaline batterij bestaat de kans dat deze niet vervangen wordt en er geen werkende rookmelder in huis aanwezig is.

Advies van Faktech

Wij pleiten daarom voor het onderling koppelen van melders en adviseren om melders met een 10-jaars lithium batterij te plaatsen. Indien deze invulling gekozen wordt voor de bestaande bouw wordt er een echt veiliger situatie in Nederland bereikt.