Noodverlichting

Veilig kunnen vluchten is van levensbelang
Goed werkende vluchtrouteaanduiding en noodverlichting in een gebouw is essentieel om de veiligheid bij calamiteiten en stroomuitval te waarborgen. Onderhoud en inspectie hiervan is dan ook van groot belang.

Controle en onderhoud van vluchtrouteaanduiding en noodverlichtinginstallaties moeten tenminste éénmaal per jaar op adequate wijze plaats vinden. Dit staat omschreven in lid 4 van artikel 2.3.7 & lid 2 van artikel 2.3.8 van het Concept Gebruiksbesluit 2007. In het Gebruiksbesluit zijn voorschriften van “niet-bouwkundige aard” opgenomen. Het gaat hierin met name om voorschriften die te maken hebben met het veilig gebruik van het gebouw.

Niet alleen bij controles door de Arbodienst of brandweer kunt u met achterstallig onderhoud problemen krijgen, maar ook bij calamiteiten en/of ongevallen zal achteraf gekeken worden of u aan de verplichtingen heeft voldaan. Trieste voorbeelden hiervan zijn de schiphol-brand en de brand in Volendam.

Goed licht in nood
Als eigenaar en/of werkgever bent u volgens de Arbo-wet verplicht om adequate noodverlichting en veiligheidssignalering aan te brengen op elke arbeidsplaats. Hiermee garandeert u primair de veiligheid en voorkomt u paniek. De noodverlichting gaat aan in noodsituaties waarbij het licht uitvalt, zodat verlichte bordjes naar de dichtstbijzijnde uitgang verwijzen.

Onderhoudsplicht
Noodverlichting is een veiligheidsinstallatie en daarvoor hebt u periodieke onderhoudsplicht. In de praktijk houdt dit in dat u een noodverlichtingsysteem minstens één keer per jaar moet laten inspecteren. Regelmatige controle en onderhoud zijn belangrijk en noodzakelijk want geen of achterstallig onderhoud leiden snel tot het uitvallen van de noodverlichting en dus tot onveilige situaties en onnodige kosten.

Deskundig
Als eigenaar en/of gebruiker van de installatie moet u een deskundige inschakelen.
Faktech is een deskundige op het gebied van noodverlichtinginstallaties. Wij kunnen het jaarlijkse onderhoud en de controle van uw noodverlichtingsinstallatie uitvoeren en bepalen of uw installatie nog naar behoren functioneert.