Nieuwe installaties NEN1010

Nieuwe installaties

Opleveringsinspecties
Als u nieuw bouwt of daartoe opdracht krijgt of geeft, legt u ook een elektrische installatie aan of laat dat doen door een elektrotechnisch aannemer. Nieuwe elektrotechnische installaties in de woningbouw, utiliteitsbouw en industrie moeten voldoen aan de NEN 1010, al jaren de norm voor het aanleggen van veilige laagspanningsinstallaties. Ook als u bestaande installaties wilt uitbreiden of aanpassen moet u voldoen aan de huidige NEN 1010.

Onafhankelijk
Als elektrotechnisch aannemer is het verstandig uw installatie te laten keuren door een onafhankelijk inspectiebureau. Faktech (inspectie) is zo’n bureau en verzorgt geregeld opleveringsinspecties voor woningen, kantoren, scholen, fabrieken en meer. Wij verzorgen de metingen aan de hand van een vaststaande checklist, leggen de resultaten vast in een meetrapport en verstrekken die aan de aannemer.

Faktech is onafhankelijk, werkt nauwkeurig, veilig en volgens de laatste wetten en regels.