Ontruimingsplan

Ontruimingsplan voor gebruikersvergunning
Ondanks allerlei voorzorgsmaatregelen en preventieve voorzieningen kan er in een gebouw toch brand ontstaan. De grote rook- en hitteontwikkeling zorgen voor een levensbedreigende situatie. Iedereen moet het gebouw zo snel mogelijk verlaten en daarvoor is een ontruimingsplan noodzakelijk met taken en instructies die duidelijk maken wie welke actie moet ondernemen in geval van een calamiteit.

Faktech levert u een bedrijfsnoodplan of een ontruimingsplan op maat volgens de laatst geldende normen. De leidraad is de NTA-8112, de Nederlands Technische Afspraak voor ontruimingsplannen. Het ontruimingsplan laten wij goedkeuren door de plaatselijke Brandweer.

Vluchtwegtekeningen
Niet iedereen in uw bedrijf weet wat de vluchtwegen zijn, waar de nooduitgangen en de kleine blusmiddelen zijn. Het ontruimingsplan voorzien wij daarom veelal van vluchtwegtekeningen met bijbehorende pictogrammen, gemaakt in AutoCAD vanaf bouwtechnische tekeningen of een provisorische schets.

Een duidelijke tekening helpt ook de professionele hulpverleningsdiensten. Geef daarom tijdens een brand in uw gebouw deze tekeningen aan de bevelvoerder van de brandweer.