Onderhoudscontracten

Veel organisaties vragen zich af hoe zij de zorg voor hun technische gebouwfaciliteiten het beste kunnen organiseren. Belangrijke vraag hierbij is: in eigen beheer houden of uitbesteden aan een specialist? Bij de samenwerking met Faktech zijn diverse contractvormen mogelijk:

Onderhoudscontract
Bij een onderhoudscontract verzorgen wij het periodieke onderhoud, maar u kunt er tevens voor kiezen om ons in te schakelen op afroepbasis voor inspecties, reparaties en het verhelpen van storingen. Als u een onderhoudscontract met ons afsluit, kunnen we daarnaast het correctieve onderhoud uit handen nemen. Wij bewaken de planning, begeleiden eventuele andere onderhoudspartijen en houden u op de hoogte van de voortgang. Bij het servicecontract is het preventieve onderhoud standaard inbegrepen, terwijl we in de regel ook een aantal werkzaamheden voor onze rekening nemen. Uiteraard kunt u rekenen op duidelijke rapportage.

Beheercontract
Het beheercontract gaat verder, Faktech neemt dan de verantwoordelijkheid voor al het preventieve en correctieve onderhoud, inclusief de organisatie daarvan en rapportage aan het management. Daarnaast kunt u rekenen op gefundeerde adviezen en garanties op gebied van bedrijfszekerheid, veiligheid, comfort en energieverbruik. Als u met ons een onderhoud-servicecontract afsluit, wilt u weten waar u aan toe bent. Daarom vertellen we vooraf op welke data we langskomen om uw installaties in conditie te houden. Of het nu om onze eigen medewerkers gaat of om medewerkers van subcontractors; in onze planning ziet u precies wanneer ze zich bij uw gebouw melden. U heeft er verder geen omkijken naar. Ook niet als voor sommige werkzaamheden een keer specialisten nodig zijn. Onze medewerkers zorgen in deze gevallen ook voor begeleiding en coördinatie op locatie. Verder werken wij, als u dat wilt, na elk bezoek het projectarchief bij en zorgen we voor het beheer van tekeningen en gegevens. Zo blijft u op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Preventief onderhoud
Als Faktech uw installatie regelmatig en grondig onderhoudt, verkleint u de kans op storingen.
Met preventief onderhoud op contractbasis kiest u voor planmatig en periodiek onderhoud. Wij kunnen bovendien zorgen voor de inspectie, lopen regelmatig controleronden en zorgen voor de benodigde verbruiksmaterialen.
Daarnaast nemen we, voor opdrachtgevers, de instelling van de installatie voor onze verantwoording. We zorgen voor een tijdige omschakeling van bijvoorbeeld zomer naar wintertijd, maar anticiperen ook op veranderend gebruik van uw gebouw.

Correctief onderhoud

De technici van Faktech springen bij wanneer u een extra paar handen kunt gebruiken bij het verhelpen van storingen of het verrichten van reparaties. Dat is wel zo voordelig: u draagt niet de lasten van een omvangrijke technische dienst, maar beschikt wel over de aanvullende kennis en capaciteit om problemen snel op te lossen. Van zwakstroom- en krachtinstallaties tot beveiligingssystemen.